Snack side

Novi slave (rob)

Novi salve aparat u rangu caffe europa. Samo 67 cm širok može smjestiti veliki izbor proizvoda, 7 motora i do 8 ladica. Različite i podesive unutrašnje temperature.

Komunikacija s korisnikom

Širok i dobro osvijtljen prozor za jasan pregled proizvoda. Alfanumerička led tipkovnica, može funkcionisati pod kontrolom druge rheavendors mašine kao što su luce X2, caffe europa.

Novina

Odabir širine pozicije može biti podesiv zahvaljujući zaštićenom Flexspir sistemu (opcija). Sigurnosna vrata koja se zaključavaju na tri tačke.