I-PRO Mechanics High Capacity

Veliki kapacitet hlađenje vodom – Special versions

I-PRO Mechanical HIGH CAPACITY je veoma prilagodljiv i udovoljava posebnim zahtjevima.

Za visoke temperature i veliki procenat vlažnosti zraka, rješenje je I-PRO MECHANICAL HIGH CAPACITY.

Zahvaljujući snažnom rashladnom sistemu, I-PRO Mechanical High Capacity obezbjeđuje visoke performanse i na posebno visokim temperaturama.
Slush postiže savršenu konzistenciju čak i pri takvim temperaturama. I-PRO Mechanical High Capacity dostupan je s 2 ili 3 posude (tanka).

  Katalog proizvođača Video proizvoda