FAG

FAG – Fabrika opreme za prodavaonice sladoleda već više od 30 godina posluje u sektoru slastičarnica i barova. Svoj asortiman obnavlja okrećući zanimanje na higijenu, eleganciju i praktičnost svojih proizvoda. Korišteni materijali stvaraju posebno privlačan dizajn i postavku, naglašavajući stil i kvalitetu.